1 firma bliver til to – 1 hjemmeside bliver til to

I forbindelse med opdeling af virksomheden Moos-Bjerre og Lange ApS er der dannet to nye firmaer med hver sin hjemmeside:

Det ene firma er Lange Gruppen, der findes på dette domæne: langegruppen.dk

Det andet firma er Moos-Bjerre, der fremover vil findes på dette domæne: moos-bjerre.dk

Opdeling af analysefirmaet Moos-Bjerre & Lange ApS

Moos-Bjerre & Lange ApS deler sig og fortsætter med samme medarbejderstab i to virksomheder. Arbejdsopgavernes art gør det til et naturligt og logisk skridt at koncentrere kræfterne i to fokuserede selskaber, hver med sin ydelses- og kompetenceprofil.

Medarbejdere og ydelser fortsætter pr. 1. juni 2017 i to selskaber:

Lange Gruppen ApS – ejet af Thomas Lange

Moos-Bjerre ApS – ejet af Michael Moos-Bjerre

Et naturligt skridt

De seneste år har tegnet en klar opdeling i driften af Moos-Bjerre & Langes dataindsamlings-, analyse- og konsulentvirksomhed. Med ønsket om at skabe endnu bedre vilkår for udvikling og opgavevaretagelse har det derfor været et naturligt skridt at opdele selskabet i to virksomheder med hver sin målsætning.

Fortsætter samarbejdet

Moos-Bjerre henholdsvis Lange Gruppen fortsætter begge med at levere stærke dataindsamlings, analyse- og konsulentydelser, og vil fortsætte det gode samarbejde i opgaver, som omfatter begge firmaers kompetencer og ydelser.